Blog Single

04 Mar

İşletmeler için Facebook’un önemi

İşletmeciler için Facebook’un önemi, dijital platforma eklenen işletme rakamı çoğaldıkça daha çok gündeme getirilen bir konu olmuştur. Facebook kullanımının sağladığı hedef kitleyi çok daha iyi tanıyabilme, faal olarak reklam yapabilme, bu alanı müşteri hizmetleri aracı olarak kullanarak kişilerle yakın olabilme gibi pek çok olanaklar, küçük bütçelerle sağlanmaktadır.

Bu sayede fiziki olarak önemli yatırımlar sağlayacak bilgilere ve niteliklere kolaylıkla erişebilmeyi sağlayacaktır. Facebook, bu anlamda çok fazla kullanıcısı bulunan dijital platform alanıdır. Bu sayede kullanıcıların belirledikleri hedef kitleye erişim ve öneri götürme yönünden oldukça iyi bir sanal pazar olduğu rahatlıkla belirtilebilir.

Facebook Pazarlamasının Önemi

Facebook reklamlarının işletmeler için önemi

Facebook pazarlamasının önemi ise bu anlamda oldukça artırıyor. Kişilerin hayatında çok fazla yer kaplayan Face book, paylaşmak anlamında markalar için bulunmaz bir fırsat haline geliyor. Bir markanın kişilere erişmesi için kişilerin sürekli olduğu alanlarda görünür halde olması gerekiyor. Daha önce bu alanlar, özellikle kalabalık olan yerlerde reklam amaçlı bulunan billboardlar, alışveriş merkezleri, gazeteler ve televizyon iken günümüzde ise bu alan sadece sosyal medya ağı olan Facebook tarafından yapılmaktadır.

Kişiler, artık Facebook aracılığı ile pazarlama faaliyetlerini bu alanda sürdürmeyi tercih ediyorlar. Facebook pazarlaması, herhangi bir ürünün Facebook tarafından ürünün niteliğini ve özelliklerini kolayca belirtebilen ve hatta buradan ürün satışı yapılabilen bir mecra olarak devam etmektedir.

Başarılı Facebook Pazarlaması İçin Neler Yapılabilir?

Sosyal medyanın en önemli paylaşım alanlarından biri de Facebook ‘tur. Facebook’u etkili biçimde kullanarak, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek mümkündür. Bu anlamda başarılı olmak için kullanıcıların önemli bağlantılar kurması gerekir, işletme hedeflerini gerçekleştirmeleri, işletme için internette bir ortam oluşturulması, farklı müşterilere proaktif bir şekilde ulaşım sağlanması, video ve ilham vermenin yeni yollarını bulmak gibi konularda araştırma yapılmalıdır.

İşletme Sayfası Etkileyici Olmalı

Bu anlamda kişiler, marka isimlerini aynı zamanda kullanıcı isimleri yapmalı ve zor kelimelerden oluşmamalıdır. Facebook sayfasına bakmak isteyen kişi, kullanıcı ismini kolayca aklında tutabilmelidir ya da bir başkasına önerebilmelidir. Marka ile örtüşen dikkat çekici bir simge, profil resmi için çok iyi bir yöntemdir. Bu konuda kullanıcılar profil açıklamasına özen göstermelilerdir.

Facebook sayfasının etkili olabilmesi için gönderilerin bir düzende olması gerekir. Mutlaka sayfanın ilk bakışta keyifli ve düzenli görünmesi şarttır. Bunun yanı sıra etkili bir işletme sayfasında içeriklerin ve kullanılan renklerin uyumlu olması, belirli saatlerde paylaşım yapılması, takipçilerden uzak kalınmaması ve gönderi metinlerine önem verilmesi gerekir.

Düzenli Paylaşım Planı Oluşturulmalı?

Facebook ‘ta başarılı bir pazarlama yapabilmek için mutlaka düzenli paylaşım planı oluşturmak gerekir. Paylaşımlarda bir düzenin ve devamlılığın olması, bu alanda görünürlüğü ve fark edilmeyi sağlar. Face book paylaşım sıklığı için bir plan oluşturulması gerekir. Bunun için kullanıcılar, ilk başta Facebook paylaşımlarını ve sayfalarını yönetmek için ayıracakları zamanı belirlemeleri gerekir.

İçerik planı oluşturmak ve ne tür içerikler üzerinde durulması gerektiği hesaplanmalıdır. Bundan sonra ise, iş kuvvetine göre bu içeriklerin üretim için gerekli olacak sürenin belirlenmesi gerekir.

Görsel ve İçerik Kalitesi Yüksek Olmalı

Facebook ağını sadece ürün reklamı yapmak için kullanmak çok yanlış olur. Bu anlamda başarılı bir Facebook pazarlamacısı olabilmek için, kullanıcı sayfasının görsel ve içerik kalitesinin maksimum seviyede olması gerekir. Bunun için, müşterilerin ilgi duydukları alanlara yönelmek, onlara yarar sağlayan ya da onlara kıymet katan ilgili içeriklerden meydana gelmesi gerekir.

Böylelikle marka müşteri arasındaki etkileşim daha üst seviyede olacak ve kişiler tanıtılan ürünlere daha sıcak bakacaklardır. Ayrıca içerik kalitesinin yüksek olması için kullanıcılar mutlaka güncel konulardan ilerlemeleri, hesaplarını aktif tutmaları açısından önemlidir.

Sadece Satış Değil Etkileşim Odaklı İçerikler Üretilmeli

Facebook pazarlamasında başarılı olabilmek için işletmeciler, sadece satış odaklı olarak hesaplarını yönetmemeleri gerekir. Bu durum müşterilerin sayfadan daha da uzaklaşmalarına sebep olur. Kullanıcılar, sayfalarında müşterileri ile her zaman bir etkileşim içerisinde bulunmalıdırlar. Bunun için belirli zamanlarda kampanyalar yapabilir, anketler düzenleyebilir, ilgi alanları doğrultusunda paylaşımlar yapabilir.

Bunun gibi daha pek çok konuda müşterileri ile etkileşimde bulunması gereken kullanıcıların böylelikle pazarlama alanındaki verimi de yükselmiş olacaktır. Çünkü, müşterileri ile güzel bir etkileşim sağlayan işletmeciler, bu anlamda tanıtımını yaptığı ürünleri de çok kolay şekilde satışını yapabilir.

Facebook Pixel Kodu Web Sitesine Tanımlanmalı

Facebook pixel kodu ile, yapılan bütün reklamların ayrıntılı olarak incelenmesi, bu sayede yeni ürün tanıtımı ve paylaşımı yapılabilir, yüksek derecede sosyal medya pazarlama faaliyeti gerçekleşir. Ayrıca Facebook pixel kod ile verilen reklamlarla markanın satış durumu hızlı şekilde yükseliş gösterir.

Yeniden pazarlama teknikleriyle nokta atışı hedef kitleler meydana getirilerek, reklam fiyatı indirilebilir, müşterilere benzeyen farklı hedef kitleleri meydana getirilerek, müşteri portföyü ilerletilebilir, web sayfası içerisindeki her konu incelenerek, satışa giden yoldaki problemleri saptama yapılabilir ve reklamlardan daha iyi verim alınması sağlanır. Yani kısaca, Facebook pixel’siz bir reklam faaliyeti yürütmek olanaksızdır.

Hedef Kitle Analizi Yapılmalı

Hedef kitle analizi, pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren herkesin en önemli konusudur. Böylelikle müşteri isteklerini çok daha iyi karşılayabilir ve etkileşim oranları kuvvetlenir. Kullanıcılar, hedef kitlesi ile etkileşimde bulunmadan önce cinsiyetlerini, yaşlarını, ikamet ettikleri bölge ve bunun gibi konularda bir ölçüm yapmalıdırlar. Bunun gibi bilgilere ulaşmak için bazı anketler yapılabilir, böylece daha yakın bir etkileşimde bulunabilir. Hedef kitlenin ve gereksinimlerinin neler olduğunun belirlenmesinin peşinden, onlara erişilecek olan iletişim yollarının belirlenmesi gerekir. Bu anlamda hedef kitle beğenisini sağlayacak, ilgisini çekecek reklam ve tanıtımlara fırsat vermek çok önemlidir.

Reklam Bütçesi ve Zamanlama Optimize Edilmeli

Facebook’ta doğru pazarlama için reklam bütçesi ve zamanlamayı doğru kullanmak gerekir. Bu anlamda Facebook, doğru yürütülmediği taktirde çok fazla maliyetli olmasına sebep olabilir. Bu işleri yöneten firmalar ile çalışmak daha doğru olur. Böylelikle, özel bir sosyal medya yöneticisi işe almanın fiyatının az bir bölümüyle, tam olarak korunan bir kampanya gerçekleştirilmiş olunur.

Bir reklam kampanyası gerçekleştirirken, anahtar kelimeyi gösterim ve tıklama rakamını ve dönüşüm oranlarının incelenmesi gerekir. Geçmiş verileri inceleme sırasında bu verileri gün içerisinde ve çeşitli vakitlerinde ve sonrasında değişik günlerde analiz edilmesi gerekir. Bu analizler, kampanyanın belirli günlerde ve belirli vakitlerde daha çok ya da daha az verim aldığı vakitlerin belirlenmesine olanak sağlar. Böylelikle, kullanıcılar Facebook ağında başarılı bir pazarlama yapabilmeleri için doğru zamanı yakalamış olurlar.

Related Posts